VODOHOSPODÁŘSKÉ STAVBY

   Pod vodohospodářské rekultivace spadá zatápění vytěžených lomů, obnova říčních ekosystémů, úprava a zvyšování vodní bilance, zlepšení technického stavu drobných vodních toků a  výstavba malých vodních nádrží, které podpoří odtokový režim krajiny a posílí retenci vody v krajině.

Opatření přispějí ke zvýšené schopnosti zadržení vody v krajině,  případně ke zlepšení bezpečného odtoku z kritických míst, a tím ke zvýšení protipovodňové ochrany v případě povodní.

BIOSBYS s.r.o.

Ctiněves č.p. 153, 413 01 Ctiněves

biosbys@biosbys.cz

 

 

2018, All rights reserved, webdesign Tibor Valter opti-mystic.cz