CZ EN

V souladu s přírodou, v souladu se zdravým rozumem

BIOSBYS

Naše společnost přináší kompletní servis  v rekultivacích a sanacích pozemků, které mají zahladit nežádoucí antropogenní zásahy do krajiny.

 

více  informací >

GEOTECHNICKÉ STAVBY

  Nejčastějším předmětem naší práce je rekultivace území postiženého těžbou.

Výsledkem rekultivace může být přeměna  znehodnocených vytěžených ploch na pole a lesy, vybudování rekreačního zázemí městských aglomerací nebo záměrný vznik „nové divočiny“.

 

více  informací >

VODOHOSPODÁŘSKÉ STAVBY

Pod vodohospodářské rekultivace spadá zatápění vytěžených lomů, obnova říčních ekosystémů, úprava a zvyšování vodní bilance, zlepšení technického stavu drobných vodních toků a  výstavba malých vodních nádrží, které podpoří odtokový režim krajiny a posílí retenci vody v krajině.

 

více  informací >

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Snahou rekultivačních procesů postižených oblastí je obnova přirozených funkcí krajiny, které by byly i esteticky přijatelné.

Naším cílem je úprava nebo změna hospodářského využívání území a současně vhodné začlenění rekultivované oblasti do krajiny s ohledem jejího vlivu na životní prostředí.

 

více  informací >

BIOSBYS s.r.o.

Ctiněves č.p. 153, 413 01 Ctiněves

biosbys@biosbys.cz

 

 

2018, All rights reserved, webdesign Tibor Valter opti-mystic.cz