GEOTECHNICKÉ STAVBY

    Nejčastějším předmětem naší práce je rekultivace území postiženého těžbou

(zbytkové jámy po povrchové těžbě uhlí, výsypky, vytěžené pískovny, kamenolomy, pinky).

Výsledkem rekultivace může být přeměna  znehodnocených vytěžených ploch na pole a lesy, vybudování rekreačního zázemí městských aglomerací nebo záměrný vznik „nové divočiny“.

Cílem technické fáze rekultivace je vymodelování nového terénu. V počáteční fázi je třeba znát pozdější využití terénu, aby  se i nový terén z estetického hlediska vzhledem blížil „přirozenému“ tvaru.

 

 

BIOSBYS s.r.o.

Ctiněves č.p. 153, 413 01 Ctiněves

biosbys@biosbys.cz

 

 

2018, All rights reserved, webdesign Tibor Valter opti-mystic.cz